Marquee
WASTEWATER
ENGINEERING & SCIENCEs
WATER &
علوم مهندسي
آب و فاضلاب
کليه حقوق اين سايت متعلق به عليرضا اسددخت مي باشد
Water & Wastewater Engineering Science (WWES)
کتاب دستورالعمل های ساده شده برای آزمایشات آب
راهنمای شماره 12 انجمن کارهای آبی آمریکا (AWWA  M12)
یکی از مسائلی که دانشجویان بخصوص در زمان انجام پایان نامه هایی که موضوعات آزمایشگاهی دارند با آن روبرو می باشند، انتخاب روش های صحیح و مناسب برای انجام آزمایش های مربوط به پارامترهای مورد نظر می باشد. یکی از اصلی ترین کتاب هایی که در این زمینه مورد استفاده قرار می گیرد، کتاب استاندارد متد یا روش های استاندارد است که مرجع اصلی در زمینه انواع آزمایشات آب و فاضلاب می باشد. ولی در کنار این کتاب، راهنمای شماره 12 انجمن کارهای آبی کشور آمریکا (AWWA) برای آزمایشات مربوط به آب راهنمایی را با عنوان دستورالعمل های ساده شده برای آزمایشات آب منتظر کرده است که در این مجموعه روش های ساده و منابی برای پارامترهای مختلف مانند قلیائیت، نیتروژن آمونیاکی، دی اکسید کربن آزاد، نیاز کلر، سختی و ...  ارائه داده است. مانند روند قبلی بر روی سایت فقط فهرست مطالب این کتاب برای آشنایی بیشتر شما خوانندگان قرار می گیرد.  
امیدوارم از این مطالب بهره لازم را ببرید.

(دانلود قهرست کتاب دستورالعمل های ساده شده برای آزمایشات آب)
دسته بندي: معرفی کتاب  / نوشته شده توسط عليرضا اسددخت
معرفي کتاب