Marquee
WASTEWATER
ENGINEERING & SCIENCEs
WATER &
علوم مهندسي
آب و فاضلاب
کليه حقوق اين سايت متعلق به عليرضا اسددخت مي باشد
Water & Wastewater Engineering Science (WWES)
موضوع مديريت بحران و مديريت ريسک از آن دسته موضوعاتي مي باشد که اخيراً توجه زيادي را به خود معطوف کرده است. با توجه به اهميت اين موضوع در تأسيسات آب و فاضلاب از يک سو و عمومي و کلي بودن منابع در دسترس از سوي ديگر، تصميم گرفتم که در بخش معرفي کتاب، چندين کتاب که در مطالعات مختلف در سطح جهان به عنوان کتب مرجع مورد استفاده قرار مي گيرد، معرفي گردند. کتاب مورد اشاره مديريت مخاطرات طبيعي در تصفيه خانه هاي فاضلاب نام دارد که در سال 1999 توسط انتشارت WEF به چاپ رسيده است  .
(ادامه مطلب)
دسته بندي: معرفي کتاب / نوشته شده توسط عليرضا اسددخت
کتاب مديريت مخاطرات طبيعي در تصفيه خانه هاي فاضلاب
Natural Disaster Management for Wastewater Treatment Facilities
همیشه حل تمرین ها و پروژه های درسی در طول زمان تحصیلم به یک مشکل خنده دار تبدیل شده بود. در این زمان 2 راه حل وجود داشت. یا خیلی راحت و ریلکس از زحمات دیگران استفاده می کردم که کار درستی نبود و یا اینکه خودم آن تمرین یا پروژه را انجام می دادم. بنابراین همیشه باید کتاب های مختلف را می خواندم تا می توانستم آن تمرین را حل کنم. یکی از بهترین و جامع ترین کتاب هایی که در این زمینه با آن برخورد کردم، کتاب راهنمای محاسبات آب و فاضلاب بود.
این کتاب توسط انتشارات
Mc Graw Hill و در سال 2007 منتشر شده است.  
(ادامه مطلب)
دسته بندي: معرفي کتاب / نوشته شده توسط عليرضا اسددخت
کتاب راهنمای محاسبات آب و فاضلاب
Water and Wastewater Calculation Manual
مديريت بحران و بازگرداندن سيستم به کارکرد نرمال همواره يکي از اصلي ترين موضوعاتي است که مسئولين بهره بردار از تأسيسات به آن توجه ويژه اي دارند. در اين زمينه مقالات و کتاب هاي زيادي تاکنون انتشار يافته است. يکي از بهترين کتاب هايي در زمينه مديريت بحران و به صورت انحصاري در مورد تأسيسات آب تاکنون مطالعه کرده ام، کتاب نجات از مخاطرات در تأسيسات آب، آموخته هايي از تجربيات بوده است. اين کتاب توسط نهاد تحقيقاتي AWWARF انتشار يافته که حاوي نکات و موارد بسيار ارزشمندي در مورد مديريت بحران و اقدامات لازم در شرايط اضطراري در تأسيسات آب مي باشد.
ترجمه اين کتاب را شروع کرده ام و در آينده اي نزديک به مرور آن را بر روي سايت قرار خواهم داد.
(ادامه مطلب)
دسته بندي: معرفي کتاب / نوشته شده توسط عليرضا اسددخت
Surviving Disaster in Water Utilities: Learning from Experience
کتاب نجات از مخاطرات در تأسيسات آب، آموخته هايي از تجربيات
اين کتاب با توجه به نيازهاي موجود بخصوص در زمينه فراهم کردن اطلاعات و دانش کافي و غني براي استفاده به عنوان راهنما و مرجع در طراحي سازه هاي کانال هاي کوچک نگارش يافته است.
با اينکه اين کتاب در سال 1978 انتشار يافته است، ولي جزء يکي از کاملترين مراجعي است که در اين زمينه وجود دارد. تمرکز اصلي اين کتاب روي سازه هاي انتقال، سازه هاي تنظيم کننده، سازه هاي حفاظت کننده ، سازه هاي اندازه گير جريان، سازه هاي مستهلک کننده انرژي، لوله ها و متعلقات آنها، ايمني و ... مي باشد. امیدوارم از این مطالب بهره لازم را ببرید.

لازم به توضيح است اين کتاب به سادگي از سايت هاي مختلف قابل دانلود مي باشد.

(ادامه مطلب)
دسته بندي: معرفي کتاب / نوشته شده توسط عليرضا اسددخت
Design of small canal structures
کتاب طراحي سازه هاي کانال هاي کوچک
گاهي اوقات شرايطي پيش مي آيد که به دنبال روشي هايي کم هزينه تر از روش هاي متعارف براي تصفيه فاضلاب مي باشيم. روش هايي که صرف نظر از هزينه اي که در بر دارند، اما راندمان مناسب و بالايي از حذف را فراهم مي آورند.
کتاب تکنولوژي هاي کم هزينه تصفيه فاضلاب کتابي است که مطالبي در مورد روش هاي مناسب در زماني که بودجه محدودي براي تصفيه فاضلاب در دسترس است، پيشنهاد مي دهد.
اين کتاب توسط انتشارات
ABD و در سال 2010 منتشر شده است
امیدوارم از این مطالب بهره لازم را ببرید.

لازم به توضيح است اين کتاب از سايت هاي مختلف قابل دانلود مي باشد.
(ادامه مطلب)
دسته بندي: معرفي کتاب / نوشته شده توسط عليرضا اسددخت
Low Cost Wastewater Treatment Technologies
کتاب تکنولوژي هاي کم هزينه تصفيه فاضلاب
کتاب طرح ريزي اضطراري براي تأسيسات آب (راهنماي شماره 19 انجمن کارهاي آبي آمريکا)
Emergency planning for Water Utilities (AWWA M19)
حدود 9 سال هست که من روي موضوعات مديريت ريسک و مديريت بحران در تأسيسات آب مطالعه و تحقيق مي کنم و در اين مدت يکي از جامع ترين کتاب هايي که در اين زمينه با آن برخورد کردم کتاب طرح ريزي اضطراري براي تأسيسات آب يا همان راهنماي شماره 19 انچمن کارهاي آبي آمريکا مي باشد.
اين کتاب يکي از اصلي ترين مراجع موجود در اين زمينه مي باشد و عمدتاً مسائل بالادستي که رئوس اصلي اين موضوع مي باشند را تشريح مي نمايد.اين کتاب يک جفت ديگر دارد که بيشتر تمرکز آن کتاب روي مسائل ايمني در تأسياست آب است که طي روزهاي آينده آن را نيز معرفي مي کنم.
اين کتاب توسط انتشارات
ABD ويرايش چهارم اين کتاب در اوايل سال 2001 منتشر شده است و بعد از وقايع 11 سپتامبر در کشور آمريکا يک ضميمه امنيتي به آن اضافه شد.
امیدوارم از این مطالب بهره لازم را ببرید.

لازم به توضيح است اين کتاب به سختي . از برخي از سايت ها قابل دانلود مي باشد.
(ادامه مطلب)
دسته بندي: معرفي کتاب / نوشته شده توسط عليرضا اسددخت
معرفي کتاب
کتاب تصفیه فاضلاب صنعتی
نوعاً دانشجويان و مهندسان كه علاقه به مطالعه درخصوص مهندسي فاضلاب دارند، با مطالعه در مورد فاضلاب بهداشتي و طراحي تصفيه خانه هاي فاضلاب بهداشتي شروع مي كنند. در ادامه مطالعات آنها به تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري كه در واقع تصفيه كننده تركيبي از فاضلاب هاي بهداشتي، تجاري و فاضلاب صنعتي كه عمليات پيش تصفيه روي آن صورت گرفته است گسترش پيدا مي كند. در اين بين عموماً توجه كمتري به فاضلاب هاي صنعتي مي شود و تمركز بيشتر روي فاضلاب هاي بهداشتي خواهد بود. از سوي ديگر بسياري از مهندسان دست كم در فعاليت هاي مهندسي خود در ابتداي دوره شغلي، سعي در الگوبرداري و اصلاح تصفيه خانه هاي بهداشتي و شهري و استفاده از آن براي فاضلاب صنعتي دارند.
حال سئوالي كه مطرح مي شود اينجاست: چه تفاوت هايي بين تصفيه فاضلاب هاي صنعتي و فاضلاب هاي بهداشتي وجود دارد؟ و آيا لزومي به تفاوت قائل شدن بين آنها وجود دارد. و از همه مهمتر آيا اين تفاوت به اندازه اي است كه در طراحي مفهومي، طراحي با جزئيات و بهره برداري از تصفيه خانه هاي فاضلاب اختلاف و تفاوتي مشاهده گردد؟ همه اين موارد منجر به اين سئوال مي گردد كه يك مهندس براي تفاوت قائل شدن بين اين موارد بايد از چه موضوعاتي آگاهي داشته باشد.
اين كتاب تا حدودي مي تواند پاسخ اين سئوالات را بدهد و مواردي كه يك مهندس فاضلاب بايد از آنها آگاهي داشته باشد را ارائه مي دهد. موضوعات كلي كه در اين كتاب ارائه شده است عبارت اند از:
معرفي

طبيعت فاضلاب هاي صنعتي
نمونه اي از تصفيه خانه فاضلاب بهداشتي
تصفيه خانه فاضلاب صنعتي / فرايندهاي واحدهاي مقدماتي
تصفيه خانه فاضلاب صنعتي / بيولوژيكي
تصفيه خانه فاضلاب صنعتي / مديريت لجن
فاضلاب صنايع شيميايي و داروسازي ها
فاضلاب صنايع با سطح جامدات معلق بالا
فاضلاب كشتارگاه ها
فاضلاب پالايشگاه ها و صنايع توليد روغن پالم
مطابق روند گذشته و هميشگي من، فقط فهرست و مقدمه اين كتاب در اختيار خوانندگان محترم قرار خواهد گرفت و فكر مي كنم از اينترنت قابل دانلود باشد.
اميدوارم از اين كتاب بهره لازم را ببريد.

(ادامه مطلب)
دسته بندي: معرفی کتاب  / نوشته شده توسط عليرضا اسددخت
کتاب دستورالعمل های ساده شده برای آزمایشات آب
راهنمای شماره 12 انجمن کارهای آبی آمریکا (AWWA  M12)
یکی از مسائلی که دانشجویان بخصوص در زمان انجام پایان نامه هایی که موضوعات آزمایشگاهی دارند با آن روبرو می باشند، انتخاب روش های صحیح و مناسب برای انجام آزمایش های مربوط به پارامترهای مورد نظر می باشد. یکی از اصلی ترین کتاب هایی که در این زمینه مورد استفاده قرار می گیرد، کتاب استاندارد متد یا روش های استاندارد است که مرجع اصلی در زمینه انواع آزمایشات آب و فاضلاب می باشد. ولی در کنار این کتاب، راهنمای شماره 12 انجمن کارهای آبی کشور آمریکا (AWWA) برای آزمایشات مربوط به آب راهنمایی را با عنوان دستورالعمل های ساده شده برای آزمایشات آب منتظر کرده است که در این مجموعه روش های ساده و منابی برای پارامترهای مختلف مانند قلیائیت، نیتروژن آمونیاکی، دی اکسید کربن آزاد، نیاز کلر، سختی و ...  ارائه داده است. مانند روند قبلی بر روی سایت فقط فهرست مطالب این کتاب برای آشنایی بیشتر شما خوانندگان قرار می گیرد.  
امیدوارم از این مطالب بهره لازم را ببرید.

(ادامه مطلب)
دسته بندي: معرفی کتاب  / نوشته شده توسط عليرضا اسددخت