Marquee
WASTEWATER
ENGINEERING & SCIENCEs
WATER &
علوم مهندسي
آب و فاضلاب
کليه حقوق اين سايت متعلق به عليرضا اسددخت مي باشد
Water & Wastewater Engineering Science (WWES)
Natural Disaster Mitigation in Drinking Water and Sewerage systems
يکي از مجموعه ها و يا بهتر بگويم کتاب هايي که در زمينه مديريت ريسک در سيستم هاي آب و فاضلاب انتشار يافته است، مجموعه کاهش خطرپذيري از مخاطرات طبيعي در سيستم هاي آب آشاميدني و فاضلاب مي باشد.  اين مجموعه برخلاف ديگر کتابها و مقالاتي که در مورد مديريت ريسک و بحران خوانده ام، بيشتر روي جوانب مهندسي موضوع تمرکز دارد و نه موضوع مديريت و به خاطر همين ويژگي است که من اين مجموعه را يکي از جالب ترين و آموزنده ترين کتاب ها در زمينه مديريت ريسک مي  دانم.اين کتاب با همکاري سازمان جهاني بهداشت تدوين شده است و جزء يکي از مجموعه هاي مرجع در اين زمينه مي باشد.
همانند روند گذشته در ابتدا متن اصلي اين کتاب که به زبان انگليسي است را روي سايت قرار مي دهم و طي روزهاي آينده به مرور ترجمه بخش هاي مختلف اين کتاب را که به تازگي به اتمام رسانده ام را روي سايت قرار خواهم داد.

(ادامه مطلب)
دسته بندي:مديريت ريسک / نوشته شده توسط عليرضا اسددخت
كاهش خطرپذيري از مخاطرات طبيعي در سيستم هاي آب آشاميدني و فاضلاب
عدم وجود وحدت رويه و روندهاي مشترک در موضوع ارزيابي ريسک در تأسيسات آب و فاضلاب سبب شد تا در سال 2007  پروژه اي تحت عنوان TECHNAU توسط اتحاديه اروپا برنامه ريزي گردد. انجام اين پروژه به چندين دانشگاه و دپارتمان هاي علمي سپرده شد. هدف از اين پروژه بررسي روش هاي مختلف ارزيابي و مديريت ريسک در سيستم هاي آب و فاضلاب و تدوين الگوي بهينه براي اين منظور بود. خروجي اين مطالعات که حدوداً 5 سال به طول انجاميد چندين مجموعه شد که در آنها روش هاي مختلف ارزيابي  ريسک، سيستم هاي تصميم گيري و تصميم گير پشتيبان، روش هاي شناسايي مخاطرات و ارزيابي آنها و ... که به نظر من بعد از مطالعات و پروژه هاي تحقيقاتي AWWARF جزء بهترين مجموعه هاي مرجع در اين موضوعات مي باشد. به همين منظور و براي آشنايي بيشتر با اين پروژه در حال حاضر يک مقاله در خصوص کليات اين طرح تحقيقاتي و برخي از مطالعات موردي که در حين کار صورت گرفت، ارائه خواهد شد و در آينده به مرور تمام مستندات اين پروژه تحقيقاتي بسيار عالي روي سايت قرار خواهد گرفت.
همانند روند گذشته در ابتدا متن اصلي اين کتاب که به زبان انگليسي است را روي سايت قرار مي دهم و طي روزهاي آينده به مرور ترجمه بخش هاي مختلف اين کتاب را که به تازگي به اتمام رسانده ام را روي سايت قرار خواهم داد.

(ادامه مطلب)
دسته بندي:مديريت ريسک / نوشته شده توسط عليرضا اسددخت
Risk Assessment and Risk Management in Water Supply Systems: State of the art and case studies in Southern Africa
ارزیابی و مدیریت ریسک در سیستم های تأمین آب - تکنولوژی های جدید
مطالعه موردی : آفریقای جنوبی
مدیریت ریسک سیستم های توزيع آب
Risk Management for Distribution Systems
يکي از مهمترين اجزاي سيستم هاي تأمين و توزيع آب شبکه هاي انتقال و توزيع آب آشاميدني مي باشند. اين اجزا به دليل اينکه آخرين حلقه از زنجيره تأمين آب آشاميدني مي باشند و بعد از آن آب براي مصرف به دست مردم مي رسد، از حساسيت ويژه اي برخوردارند و بروز هرگونه مشکل در آنها سلامت جامعه را به خطر خواهد انداخت. 
به همين دليل اين بار يکي از مقالات مرتبط با موضوع مديريت ريسک در شبکه هاي آبرساني را براي ارائه انتخاب کرده ام. موضوع اين مجموعه که بخشي از کتاب
Safe Piped Water مي باشد عمدتاً حول موضوع طرح ايمني آب است.   
همانند روند گذشته در ابتدا متن اصلي اين کتاب که به زبان انگليسي است را روي سايت قرار مي دهم و طي روزهاي آينده ترجمه اين مقاله را که در مرحله تايپ و ويرايش مي باشد را روي سايت قرار خواهم داد.

(ادامه مطلب)
دسته بندي:مديريت ريسک / نوشته شده توسط عليرضا اسددخت
ارزیابی و مدیریت ریسک در سیستم های تأمین آب - تکنولوژی های جدید
مطالعه موردی : آفریقای جنوبی
همانگونه که قبلاً بيان شده بود، براي امروز ترجمه مقاله ارزيابي و مديريت ريسک در سيستم هاي تأمين آب را روي سايت قرار مي دهم.
اين مقاله در واقع پيش زمينه اي است براي ارائه مجموعه تحقيقات پروژه
TECHNEAU  که در روزهاي آتي حتماً به طور مفصل روي آنها بحث خواهد شد. اين مجموعه تحقيقات جزء بهترين مراجع در زمينه ارزيابي و مديريت ريسک در سيستم هاي آب و فاضلاب مي باشند.
اميدوارم از اين مطالب بهره لازم را ببريد.

(ادامه مطلب)
دسته بندي:مديريت ريسک / نوشته شده توسط عليرضا اسددخت
نسخه فارسی
بالاخره بعد از مدت زمان زيادي ترجمه و آماده سازي کتاب کاهش خطرپذيري از مخاطرات طبيعي در سيستم هاي آب و فاضلاب را به اتمام رساندم. چون تايپ و آماده سازي کل کتاب زمان نسبتاً زيادي را طلب مي کرد، از اينرو فعلاً ترجمه بخش اول اين کتاب در اختيار شما خوانندگان عزيز قرار مي گيرد و به محض آماده شدن ساير بخش هاي اين مجموعه، آن ها را روي سايت قرار خواهم داد.
نکته اي که مجدداً در مورد اين کتاب لازم است يادآوري کنم اين است که بر خلاف ساير کتب و مراجع موجود در زمينه مديريت ريسک سيستم هاي آب و فاضلاب، از کتاب بيشتر از جنبه مهندسي به موضوع پرداخته است و به نظر من بخش هاي 2 تا 4 اين کتاب بسيار بار علمي بالايي دارند.
اميدوارم از اين مطالب بهره لازم را ببريد

(ادامه مطلب)
دسته بندي: مديريت ريسک  / نوشته شده توسط عليرضا اسددخت
نسخه فارسی بخش اول
كاهش خطرپذيري از مخاطرات طبيعي در سيستم هاي آب آشاميدني و فاضلاب (بخش اول)
من چندين سال مي شود که روي موضوعات مختلف مديريت ريسک و مديريت بحران مطالعه و تحقيق انجام مي دهم و همواره يکي از خلاء هايي که در اين زمينه وجود داشت، دسترسي به يک مرجع معتبر و جامع و در بر گيرنده روش هاي مختلف ارزيابي و آناليز ريسک بود.
يکي از بهترين مراجعي که تاکنون در زمينه معرفي اصول پايه و روش هاي مختلف ارزيابي و مديريت ريسک با آن برخورد کرده ام مجموعه مطالعات و گزارش هاي پروژه
TECHNEAU مي باشد.
هدف اصلي در اين مجموعه يکپارچه نمودن روش هاي مختلف ارزيابي ريسک اجزاي مختلف و جداگانه در يک سيستم تأمين آب و در يک چارچوب تصميم گير پشتيبان براي مديريت ريسک مناسب و بهينه براي داشتن يک سيستم تأمين آب ايمن و با روند سرويس رساني پايدار مي باشد.
به طور کلي مي توانم بگويم که مجموعه گزارشات اين پروژه جوانب مختلف مديريت ريسک وسيستم هاي تصميم گير پشتيبان را در سيستم هاي آب و فاضلاب ارائه نموده است و از اين حيث مجموعه گزارشات کاملي به شمار مي رود.
به مرور مشغول ترجمه و آماده سازي مجموعه هاي مختلف اين پروژه بسيار ارزشمند مي باشم که به محض آماده شدن ، روي سايت قرار خواهم داد.
اميدوارم از اين مطالب بهره لازم را ببريد

(ادامه مطلب)
دسته بندي: مديريت ريسک  / نوشته شده توسط عليرضا اسددخت
روش ها و چارچوب کلي براي مديريت ريسک يکپارچه در طرح هاي ايمني آب
Generic Framework and Methods for Integrated Risk Management in Water Safety Plans
همانگونه که وعده داده بودم امروز بخش دوم از مجموعه (کاهش خطرپذيري از مخاطرات طبيعي در سيستم هاي آب آشاميدني و فاضلاب) که مراحل آماده سازي آن به اتمام رسيده است را منتشر مي کنم.
نکته اي که مجدداً در مورد اين کتاب لازم است يادآوري کنم اين است که بر خلاف ساير کتب و مراجع موجود در زمينه مديريت ريسک سيستم هاي آب و فاضلاب، از کتاب بيشتر از جنبه مهندسي به موضوع پرداخته است و به نظر من بخش هاي 2 تا 4 اين کتاب بسيار بار علمي بالايي دارند.
ساير بخش هاي اين کتاب نيز به محض تکميل و طي مراحل آماد سازي روي سايت قرار خواهند گرفت.
اميدوارم از اين مطالب بهره لازم را ببريد

(ادامه مطلب)
دسته بندي: مديريت ريسک  / نوشته شده توسط عليرضا اسددخت
كاهش خطرپذيري از مخاطرات طبيعي در سيستم هاي آب آشاميدني و فاضلاب (بخش دوم)
نسخه فارسی بخش دوم
مديريت ريسک در تأسيسات آب و فاضلاب