Marquee
WASTEWATER
ENGINEERING & SCIENCEs
WATER &
علوم مهندسي
آب و فاضلاب
کليه حقوق اين سايت متعلق به عليرضا اسددخت مي باشد
Water & Wastewater Engineering Science (WWES)
همواره موضوعات بهره برداري و نگهداري از سيستم هاي فاضلاب بخصوص شبکه هاي جمع آوري، مورد توجه مديران تأسيسات بوده است. در بسياري از مواقع در نقاط مختلف جهان شبکه هاي فاضلاب در شرايط بسيار نامناسبي قرار دارند و از اينرو نيازمند تعمير، بازسازي و نوسازي مي باشند. يکي از مؤثرترين راهها براي ارزيابي وضعيت و استفاده بهينه از منابع مالي در دسترس ، ارزيابي شرايط سيستم مي باشد.
براساس همين نياز،
EPA براي تأسيسات آب و فاضلاب مجموعه هاي جداگانه اي براي ارزيابي تأسيسات تدوين نموده که در اين بخش مجموعه مربوط به شبکه هاي جمع آوري فاضلاب در اختيار شما قرار داده مي شود.
در حال حاضر متن اصلي اين دستورالعمل به زبان انگليسي در اختيار شما خوانندگان محترم قرار مي گيرد و ترجمه بخش هاي مهم آن طي روزهاي آتي روي سايت قرار خواهد گرفت.    

(ادامه مطلب)
دسته بندي شبکه:فاضلاب  / نوشته شده توسط عليرضا اسددخت
گزارشي در مورد ارزيابي وضعيت و شرايط سيستم هاي جمع آوري فاضلاب
Report on Condition Assessment of wastewater collection systems
Evaluation of sanitary sewer collection system management approaches and impact on water resources management
مدیریت شبکه های جمع آوری فاضلاب امری پیچیده است که جوانب زیادی را شامل مي گردد. تأسیسات بزرگ و یا حتی کوچک، مسئول بهره برداری و نگهداری از ده ها کيلومتر شبکه جمع آوری، منهول ها و ایستگاههای پمپاژ می باشند. به دلیل اینکه در زمان بارش باران و سرریز شدن جریان فاضلاب (SSO’s)، پتانسیل آلودگی جریان های آبی پذیرنده وجود دارد، امروزه بسیاری از تأسیسات روی مدیریت تأسیسات تحت مدیریت خود آن هم بصورت جامع و تحت برنامه هایی که با نام ظرفیت، مدیریت، بهره برداری و نگهداری (CMOM) خوانده می شوند، تمرکز کرده اند. هدف اصلی CMOM به حداقل رساندن سرریز شدن ها از شبکه فاضلاب می باشد
همانگونه که قبلاً بيان گرديده بود مديريت، بهر برداري و نگهداري سيستم هاي فاضلاب امرزوه به يکي از مهمترين موضوعات در کشورهاي در حال توسعه تبديل شده است و از اينرو مطالب بيشتري نيز در اين زمينه و روزهاي آتي روي سايت قرار داده خواهد شد.
ترجمه اين مقاله را انجام داده ام و بزودي روي سايت قرار خواهد گرفت.
اميدوارم از اين مطالب بهره لازم را ببريد
(ادامه مطلب)
دسته بندي: شبکه فاضلاب ، مديريت تأسيسات  / نوشته شده توسط عليرضا اسددخت
ارزیابی روش های مدیریت شبکه های جمع آوری فاضلاب و اثرات آن روی مدیریت منابع آب
يکي از موضوعاتي که در کشورهاي مختلف دنيا استفاده هاي زيادي از آن مي گردد، استفاده و بهره گيري از داده ها و تجربيات قبلي براي بهره برداري، نگهداري و مديريت هر چه بهينه تر از تأسيسات آب و فاضلاب مي باشد.
در اين مقاله که در يکي از مجلات
IWA منتشر شده است ، از داده ها و سوابق تعميرات شبکه فاضلاب براي پيش بيني خرابي هاي آتي و مدل سازي ريسک بهره گيري شده است. يعني در واقع بالا رفتن سن لوله هاي بكار رفته و گذر زمان اطلاعات بيشتري را از شرايط سيستم جمع آوري فاضلاب در دسترس قرار خواهد داد که براساس آنها مي توان نرخ خرابي مورد انتظار پيش بيني نمود. 

ترجمه اين مقاله را نيز انجام داده ام و بزودي روي سايت قرار خواهد گرفت.
اميدوارم از اين مطالب بهره لازم را ببريد
(ادامه مطلب)
دسته بندي: شبکه فاضلاب  / نوشته شده توسط عليرضا اسددخت
استفاده از داده ها و سوابق تعميرات گذشته براي ايجاد منحني هاي پيش بيني خرابي اصلاح شده براي مدل سازي ريسك لوله هاي فاضلاب
Using Historical Repair Data to Create Customized Predictive Failure Curves for Sewer Pipe Risk Modeling
نسخه فارسی
همانگونه که قبلاً اشاره شده بود، امروز ترجمه مقاله ارزيابي روش هاي مديريت شبکه هاي جمع آوري فاضلاب و اثرات آن روي مديريت منابع آب را منتشر مي کنم.
اين مقاله عمدتاً روي موضوع مديريت شبکه هاي فاضلاب و برنامه هايي که به منظور به حداقل رساندن رخدادهاي مختلف در آن اجرا مي گردد با بيان مطالعات موردي روي چندين سيستم فاضلاب در کشور آمريکا تمرکز دارد.
همانگونه که قبلاً بيان گرديده بود مديريت، بهر برداري و نگهداري سيستم هاي فاضلاب امرزوه به يکي از مهمترين موضوعات در کشورهاي در حال توسعه تبديل شده است و از اينرو مطالب بيشتري نيز در اين زمينه و روزهاي آتي روي سايت قرار داده خواهد شد.
اميدوارم از اين مطالب بهره لازم را ببريد
(ادامه مطلب)
دسته بندي: شبکه فاضلاب ، مديريت تأسيسات  / نوشته شده توسط عليرضا اسددخت
ارزیابی روش های مدیریت شبکه های جمع آوری فاضلاب و اثرات آن روی مدیریت منابع آب
همانگونه که از مدتي قبل وعده داده بودم، امروز ترجمه مقاله استفاده از داده ها و سوابق تعميرات گذشته براي ايجاد منحني هاي پيش بيني خرابي اصلاح شده براي مدل سازي ريسک لوله هاي فاضلاب را بر روي سايت قرار مي دهم.
سوابق حاصل از بهره برداري و نگهداري سيستم ها، اصل بسيار مهمي در پيش بيني شرايط در آينده مي باشند که گاهاً توجه چنداني به آن ها نمي شود. ولي در برخي از کشورهاي جهان از اين داده ها نهايت استفاده را مي برند و روند بهره برداري خود را متناسب با درس هاي گرفته شده از گذشته مي کنند تا سيستم بالاترين راندمان و بازدهي هم از جنبه عملکردي و هم از جنبه اقتصادي و سود دهي را داشته باشد.
اميدوارم از اين مطالب بهره لازم را ببريد.

(ادامه مطلب)
دسته بندي شبکه فاضلاب / نوشته شده توسط عليرضا اسددخت
نسخه فارسی
استفاده از داده ها و سوابق تعميرات گذشته براي ايجاد منحني هاي پيش بيني خرابي اصلاح شده براي مدل سازي ريسك لوله هاي فاضلاب
سلام./
براي امروز از مجموعه تصفيه آب و فاضلاب براي جوامع کوچک، 2 سيستم فاضلابروهاي تحت فشار و فاضلابروهاي ثقلي با قطر کوچک ارائه مي گردد. با توجه به محدوديت هايي که برخي از جوامع کوچک بخصوص در توپوگرافي، مسائل اقتصادي، تعداد جمعيت و ... با آن روبرو مي باشند، گاهي اوقات احداث سيستم هاي ثقلي متعارف توجيهي ندارد و از اين رو مسئولين مربوطه به دنبال روش هاي جايگزين براي آنها مي باشند. در روز هاي آينده در مورد ساير روش ها بيشتر بحث خواهد شد.

اميدوارم از اين مطالب بهره لازم را ببريد.
(ادامه مطلب)
دسته بندي: شبکه فاضلاب  / نوشته شده توسط عليرضا اسددخت
تصفيه آب و فاضلاب جوامع کوچک :
- سيستم هاي فاضلابروي ثقلي با قطر کوچک (
SDGS)
- سيستم هاي فاضلابرو تحت فشار
نسخه فارسی SDGS
نسخه فارسی فاضلابروهای تحت فشار
فاضلاب (شبکه هاي جمع آوري فاضلاب)
يکي از اصلي ترين ويژگي هاي شبکه فاضلاب برخلاف شبکه هاي توزيع آب، توليد بدون توقف فاضلاب مي باشد که اين ويژگي سيستم را ملزم مي کند تا بدون وقفه به عملکرد خود ادامه دهد. از سوي ديگر وقوع رخدادهاي پيش بيني نشده و يا نياز به انجام تعميرات گاهي شرايطي را ايجاد مي کند که نياز به تخليه فاضلاب در مجاري آبي پذيرنده و يا در محيط زيست باشد. با توجه به اينكه نمي توان جلوي توليد جريان فاضلاب را گرفت، زمانيكه بخشي از سيستم دچار شكستگي مي شود و يا به واسطه سيلاب بخش زيادي از حجم آن اشغال مي شود، به هر طريقي بايد فاضلاب را به محلي هدايت كرد. در اين يادداشت موردي سعي بر آن است تا باي پس کردن فاضلاب و دلايل عمده آن تشريح گردد.  
ترجمه اين مقاله در روزهاي آتي روي سايت قرار خواهد گرفت.
اميدوارم از اين مطالب بهره لازم را ببريد
(ادامه مطلب)
دسته بندي: شبکه فاضلاب / نوشته شده توسط عليرضا اسددخت
Wastewater releases/bypasses - What you should know
رها سازي و باي پس فاضلاب، مواردي که شما بايد بدانيد