Marquee
WASTEWATER
ENGINEERING & SCIENCEs
WATER &
علوم مهندسي
آب و فاضلاب
کليه حقوق اين سايت متعلق به عليرضا اسددخت مي باشد
Water & Wastewater Engineering Science (WWES)
فاضلاب (شبکه هاي جمع آوري فاضلاب)
مدیریت شبکه های جمع آوری فاضلاب امری پیچیده است که جوانب زیادی را شامل مي گردد. تأسیسات بزرگ و یا حتی کوچک، مسئول بهره برداری و نگهداری از ده ها کيلومتر شبکه جمع آوری، منهول ها و ایستگاههای پمپاژ می باشند. به دلیل اینکه در زمان بارش باران و سرریز شدن جریان فاضلاب (SSO’s)، پتانسیل آلودگی جریان های آبی پذیرنده وجود دارد، امروزه بسیاری از تأسیسات روی مدیریت تأسیسات تحت مدیریت خود آن هم بصورت جامع و تحت برنامه هایی که با نام ظرفیت، مدیریت، بهره برداری و نگهداری (CMOM) خوانده می شوند، تمرکز کرده اند. هدف اصلی CMOM به حداقل رساندن سرریز شدن ها از شبکه فاضلاب می باشد
همانگونه که قبلاً بيان گرديده بود مديريت، بهر برداري و نگهداري سيستم هاي فاضلاب امرزوه به يکي از مهمترين موضوعات در کشورهاي در حال توسعه تبديل شده است و از اينرو مطالب بيشتري نيز در اين زمينه و روزهاي آتي روي سايت قرار داده خواهد شد.
این کار به واسطه یک برنامه مدیریتی جامع که شامل موارد ذیل مي باشد، انجام مي گيرد:
- برنامه بررسی و ارزیابی شبکه های فاضلاب و در کل دارایی های سیستم به منظور تعیین محل و شرایط فاضلابروها
-
تهیه و پیشبرد مدل های هیدرولیکی برای تعیین ظرفیت سیستم
-
تهیه و پیشبرد راهنماهای بهره برداری استاندارد برای بهره برداری بهتر از سیستم
-
تعمیر و نگهداری پیوسته از سیستم
این مقاله روی روش پیدا کردن و اصلاح کردن (Find-&-Fix) که توسط Fulton County برای کاهش نشتاب و رواناب بکار گرفته شده است، تمرکز دارد. این روش براساس بودجه اولیه قبل از آغاز پروژه می باشد.

ترجمه اين مقاله را انجام داده ام و بزودي روي سايت قرار خواهد گرفت.
اميدوارم از اين مطالب بهره لازم را ببريد
(دانلود فايل ارزيابي روش هاي مديريت شبکه هاي جمع آوري فاضلاب و اثرات آن روي مديريت منابع آب)
دسته بندي: شبکه فاضلاب ، مديريت تأسيسات  / نوشته شده توسط عليرضا اسددخت
ارزیابی روش های مدیریت شبکه های جمع آوری فاضلاب و اثرات آن روی مدیریت منابع آب
Evaluation of sanitary sewer collection system management approaches and impact on water resources management