Marquee
WASTEWATER
ENGINEERING & SCIENCEs
WATER &
علوم مهندسي
آب و فاضلاب
کليه حقوق اين سايت متعلق به عليرضا اسددخت مي باشد
Water & Wastewater Engineering Science (WWES)
آخرين مطالب
كاهش خطرپذيري از مخاطرات طبيعي در سيستم هاي آب آشاميدني و فاضلاب (بخش اول)
گزارشي در مورد ارزيابي وضعيت و شرايط سيستم هاي جمع آوري فاضلاب
همواره موضوعات بهره برداري و نگهداري از سيستم هاي فاضلاب بخصوص شبکه هاي جمع آوري، مورد توجه مديران تأسيسات بوده است. در بسياري از مواقع در نقاط مختلف جهان شبکه هاي فاضلاب در شرايط بسيار نامناسبي قرار دارند و از اينرو نيازمند تعمير، بازسازي و نوسازي مي باشند. يکي از مؤثرترين راهها براي ارزيابي وضعيت و استفاده بهينه از منابع مالي در دسترس ، ارزيابي شرايط سيستم مي باشد.
براساس همين نياز،
EPA براي تأسيسات آب و فاضلاب مجموعه هاي جداگانه اي براي ارزيابي تأسيسات تدوين نموده که در اين بخش مجموعه مربوط به شبکه هاي جمع آوري فاضلاب در اختيار شما قرار داده مي شود.
در حال حاضر متن اصلي اين دستورالعمل به زبان انگليسي در اختيار شما خوانندگان محترم قرار مي گيرد و ترجمه بخش هاي مهم آن طي روزهاي آتي روي سايت قرار خواهد گرفت.    

(ادامه مطلب)
دسته بندي شبکه:فاضلاب  / نوشته شده توسط عليرضا اسددخت
Report on Condition Assessment of wastewater collection systems
Planning for an Emergency Drinking Water Supply
تأمين آب در شرايط اضطراري يکي از مهمترين فعاليت هايي است که تأسيسات آب بعد از بروز رخدادهايي مانند سيل، زلزله، طوفان هاي شديد و ... با آن روبرو هستند . هدف اصلي در اين مواقع در درجه اول فراهم كردن سريع يك منبع آب براي تأمین نیازهای اساسی مردم با در نظر گرفتن محدوديت­هاي حاكم است. حتي در صورت لزوم افراد متأثر از حادثه بايد به محل­هايي كه فراهم كردن آب در آنجا راحتتر و سريعتر از محل فعلي است ، انتقال داده شوند. زماني كه منبع آب براي تأمين نيازهاي كوتاه­مدت در دسترس قرار گرفت و تاحدي حالت اضطراري اوليه پشت سر گذاشته شد، تمام فعاليت­هاي سازمان­هاي درگير در حادثه بايد حول فراهم كردن منابع آب حتي الامكان با كيفيت بالاتر براي تأمين نياز هاي مردم در بلند مدت در برنامه قرار گيرد.
اين مجموعه جزء آخرين مراجع منتشر شده در اين زمينه مي باشد و قرار است در آينده به عنوان استاندارد در اين موضوعات معرفي گردد.
همانند روند گذشته در ابتدا متن اصلي اين کتاب که به زبان انگليسي است را روي سايت قرار مي دهم و طي روزهاي آينده ترجمه اين مقاله را که در مرحله ويرايش مي باشد را روي سايت قرار خواهم داد.

(ادامه مطلب)
دسته بندي:مديريت بحران / نوشته شده توسط عليرضا اسددخت
طرح ريزي براي تأمين آب آشاميدني در شرايط اضطراري
ارزیابی و مدیریت ریسک در سیستم های تأمین آب - تکنولوژی های جدید
مطالعه موردی : آفریقای جنوبی
همانگونه که قبلاً بيان شده بود، براي امروز ترجمه مقاله ارزيابي و مديريت ريسک در سيستم هاي تأمين آب را روي سايت قرار مي دهم.
اين مقاله در واقع پيش زمينه اي است براي ارائه مجموعه تحقيقات پروژه
TECHNEAU  که در روزهاي آتي حتماً به طور مفصل روي آنها بحث خواهد شد. اين مجموعه تحقيقات جزء بهترين مراجع در زمينه ارزيابي و مديريت ريسک در سيستم هاي آب و فاضلاب مي باشند.
اميدوارم از اين مطالب بهره لازم را ببريد.

(ادامه مطلب)
دسته بندي:مديريت ريسک / نوشته شده توسط عليرضا اسددخت
نسخه فارسی
Design of small canal structures
اين کتاب با توجه به نيازهاي موجود بخصوص در زمينه فراهم کردن اطلاعات و دانش کافي و غني براي استفاده به عنوان راهنما و مرجع در طراحي سازه هاي کانال هاي کوچک نگارش يافته است.
با اينکه اين کتاب در سال 1978 انتشار يافته است، ولي جزء يکي از کاملترين مراجعي است که در اين زمينه وجود دارد. تمرکز اصلي اين کتاب روي سازه هاي انتقال، سازه هاي تنظيم کننده، سازه هاي حفاظت کننده ، سازه هاي اندازه گير جريان، سازه هاي مستهلک کننده انرژي، لوله ها و متعلقات آنها، ايمني و ... مي باشد. امیدوارم از این مطالب بهره لازم را ببرید.

لازم به توضيح است اين کتاب به سادگي از سايت هاي مختلف قابل دانلود مي باشد.

(ادامه مطلب)
دسته بندي: معرفي کتاب / نوشته شده توسط عليرضا اسددخت
کتاب طراحي سازه هاي کانال هاي کوچک
روش ها و چارچوب کلي براي مديريت ريسک يکپارچه در طرح هاي ايمني آب
من چندين سال مي شود که روي موضوعات مختلف مديريت ريسک و مديريت بحران مطالعه و تحقيق انجام مي دهم و همواره يکي از خلاء هايي که در اين زمينه وجود داشت، دسترسي به يک مرجع معتبر و جامع و در بر گيرنده روش هاي مختلف ارزيابي و آناليز ريسک بود.
يکي از بهترين مراجعي که تاکنون در زمينه معرفي اصول پايه و روش هاي مختلف ارزيابي و مديريت ريسک با آن برخورد کرده ام مجموعه مطالعات و گزارش هاي پروژه
TECHNEAU مي باشد.
هدف اصلي در اين مجموعه يکپارچه نمودن روش هاي مختلف ارزيابي ريسک اجزاي مختلف و جداگانه در يک سيستم تأمين آب و در يک چارچوب تصميم گير پشتيبان براي مديريت ريسک مناسب و بهينه براي داشتن يک سيستم تأمين آب ايمن و با روند سرويس رساني پايدار مي باشد.
به طور کلي مي توانم بگويم که مجموعه گزارشات اين پروژه جوانب مختلف مديريت ريسک وسيستم هاي تصميم گير پشتيبان را در سيستم هاي آب و فاضلاب ارائه نموده است و از اين حيث مجموعه گزارشات کاملي به شمار مي رود.
به مرور مشغول ترجمه و آماده سازي مجموعه هاي مختلف اين پروژه بسيار ارزشمند مي باشم که به محض آماده شدن ، روي سايت قرار خواهم داد.
اميدوارم از اين مطالب بهره لازم را ببريد

(ادامه مطلب)
دسته بندي: مديريت ريسک  / نوشته شده توسط عليرضا اسددخت
Generic Framework and Methods for Integrated Risk Management in Water Safety Plans
شبکه هاي جمع آوري فاضلاب يکي از مهمترين و کليدي ترين عناصر زيرساخت هاي فاضلاب در هر جامعه اي مي باشند. بهره برداري، نگهداري و مديريت مؤثر و بهينه اجزاي سيستم جمع آوري فاضلاب براي به حداقل رساندن خرابي ها، توقف ها و اختلال در سرويس رساني و در نهايت اثرات و پيامدهايي که بر جاي خواهند گذاشت ضروري و حياتي مي باشد. از اينرو بهره برداري و نگهداري از چنين سيستم هايي نيازمند چندين عنصر ضروري علاوه بر الزامات مربوط به موضوع بهره برداري مي باشد.
با توجه به کمبود وجود راهنماها و دستورالعمل هايي در اين زمينه، برخي از سازمان هاي دخيل در موضوع بهره برداري از شبکه هاي فاضلاب در کشور آمريکا ويژگي هاي اصلي و عناصر کليدي اي را براي مديريت هرچه بهتر و مؤثر تر سيستم هاي جمع آوري فاضلاب معرفي و توسعه داده اند. در واقع اين عناصر مي تواند به عنوان شاخص و معياري براي مديران و بهره برداران از سيستم هاي فاضلاب باشد تا آنها با مقايسه اقدامات خود با اين معيارها از اثربخش بودن آنها اطمينان حاصل نمايند.
در حال حاضر متن اصلي اين دستورالعمل به زبان انگليسي در اختيار شما خوانندگان محترم قرار مي گيرد و ترجمه آن طي روزهاي آتي روي سايت قرار خواهد گرفت.    
اميدوارم از اين مطالب بهره لازم را ببريد
(ادامه مطلب)
دسته بندي: مديريت تأسيسات  / نوشته شده توسط عليرضا اسددخت
Core Attributes of Effectively Managed Wastewater Collection Systems
ويژگي هاي اصلي سيستم هاي جمع آوري فاضلاب با مديريت مناسب
طرح هاي مديريت سيستم هاي فاضلاب
شبکه هاي جمع آوري فاضلاب يکي از مهمترين و کليدي ترين عناصر زيرساخت هاي فاضلاب در هر جامعه اي مي باشند. بهره برداري، نگهداري و مديريت مؤثر و بهينه اجزاي سيستم جمع آوري فاضلاب براي به حداقل رساندن خرابي ها، توقف ها و اختلال در سرويس رساني و در نهايت اثرات و پيامدهايي که بر جاي خواهند گذاشت ضروري و حياتي مي باشد. از اينرو بهره برداري و نگهداري از چنين سيستم هايي نيازمند چندين عنصر ضروري علاوه بر الزامات مربوط به موضوع بهره برداري مي باشد.
در واقع هدف از اين طرح فراهم كردن برنامه ريزي زمانبندي شده­اي براي مديريت، بهره برداري و نگهداري مناسب از تمام اجزاي سيستم فاضلاب مي باشد. اين برنامه­ريزي باعث مي شود تا از وقوع پس زدگي در شبکه جمع آوري فاضلاب جلوگيري به عمل آيد و يا تا حد امكان شدت آن كاهش پيدا كند.
در حال حاضر متن اصلي اين راهنما که مربوط به طرح مديريت سيستم فاضلاب يکي از شهرهاي کشور آمريکا مي باشد به زبان انگليسي در اختيار شما خوانندگان محترم قرار مي گيرد و ترجمه آن طي روزهاي آتي روي سايت قرار خواهد گرفت.
در آينده مطالب بيشتري درخصوص موضوعات مربوط به مديريت تأسيسات آب و فاضلاب منتشر خواهم نمود.     
اميدوارم از اين مطالب بهره لازم را ببريد
(ادامه مطلب)
دسته بندي: مديريت تأسيسات  / نوشته شده توسط عليرضا اسددخت
Sewer Systems Management Plans
بالاخره بعد از مدت زمان زيادي ترجمه و آماده سازي کتاب کاهش خطرپذيري از مخاطرات طبيعي در سيستم هاي آب و فاضلاب را به اتمام رساندم. چون تايپ و آماده سازي کل کتاب زمان نسبتاً زيادي را طلب مي کرد، از اينرو فعلاً ترجمه بخش اول اين کتاب در اختيار شما خوانندگان عزيز قرار مي گيرد و به محض آماده شدن ساير بخش هاي اين مجموعه، آن ها را روي سايت قرار خواهم داد.
نکته اي که مجدداً در مورد اين کتاب لازم است يادآوري کنم اين است که بر خلاف ساير کتب و مراجع موجود در زمينه مديريت ريسک سيستم هاي آب و فاضلاب، از کتاب بيشتر از جنبه مهندسي به موضوع پرداخته است و به نظر من بخش هاي 2 تا 4 اين کتاب بسيار بار علمي بالايي دارند.
اميدوارم از اين مطالب بهره لازم را ببريد

(ادامه مطلب)
دسته بندي: مديريت ريسک  / نوشته شده توسط عليرضا اسددخت
نسخه فارسی بخش اول