Marquee
WASTEWATER
ENGINEERING & SCIENCEs
WATER &
علوم مهندسي
آب و فاضلاب
کليه حقوق اين سايت متعلق به عليرضا اسددخت مي باشد
Water & Wastewater Engineering Science (WWES)
آخرين مطالب
همانگونه که در قبل اشاره شده بود، مجموعه اصول تصفيه بيولوژيکي فاضلاب به نظر من يکي از جامع ترين و نه لزوماً بهترين مجموعه هاي جمع و جور در زمينه مهندسي فاضلاب مي باشد. طي هفته هاي گذشته نسخه اصلي اين مقاله به زبان انگليسي روي سايت قرار داده شده بود و اکنون ترجمه فارسي آن در اختيار شما خوانندگان محترم قرار خواهد گرفت. ترجمه اين مجموعه وقت زيادي گرفت. اما ارزش داشت.
اميدوارم از اين مطالب بهره لازم را ببريد.

(ادامه مطلب)
دسته بندي:فاضلاب - فرايند و تصفيه / نوشته شده توسط عليرضا اسددخت
تأمين آب در شرايط اضطراري بخصوص شرايطي مانند زلزله، يکي از مهمترين اهداف سازمان هاي آب در هر کشوري مي باشد. ولي چيزي که در اين بين از اهميت بالايي برخوردار است اهداف عملکردي اي است که سازمان هاي متولي امر آب براي شرايط اضطراري آن ها را به عنوان سند بالادست در تمام برنامه ها و طرح هاي مربوط به مديريت بحران رعايت مي نمايند. کشورهاي آمريکا و ژاپن به عنوان پيشروترين کشورها در موضوع مطالعات لرزه خيزي و ارزيابي آسيب پذيري و نيز تأمين آب در شرايط اضطراري، از الگوها و روندهاي مختلفي براي برخورد با شرايط اضطراري و تأمين آب پيروي مي کنند که تفاوت هاي اساسي با هم دارد.
در اين مقاله اقدامات کاهش خطرپذيري اي که اين دو کشور در زمينه به حداقل رساندن خسارت هاي ناشي از زلزله به تأسيسات آب انجام داده اند و نيز الگويي که براي تأمين آب بعد از بروز حادثه در پيش مي گيرند توضيح داده شده است.  
در حال حاضر متن اصلي اين دستورالعمل به زبان انگليسي در اختيار شما خوانندگان محترم قرار مي گيرد و ترجمه بخش هاي مهم آن طي روزهاي آتي روي سايت قرار خواهد گرفت.    

(ادامه مطلب)
دسته بندي:مديريت بحران / نوشته شده توسط عليرضا اسددخت
Comparison of Water Utility Earthquake Mitigation Practices
مقايسه اقدامات كاهش خطرپذيري زلزله در تأسيسات آبي
مديريت بحران و بازگرداندن سيستم به کارکرد نرمال همواره يکي از اصلي ترين موضوعاتي است که مسئولين بهره بردار از تأسيسات به آن توجه ويژه اي دارند. در اين زمينه مقالات و کتاب هاي زيادي تاکنون انتشار يافته است. يکي از بهترين کتاب هايي در زمينه مديريت بحران و به صورت انحصاري در مورد تأسيسات آب تاکنون مطالعه کرده ام، کتاب نجات از مخاطرات در تأسيسات آب، آموخته هايي از تجربيات بوده است. اين کتاب توسط نهاد تحقيقاتي AWWARF انتشار يافته که حاوي نکات و موارد بسيار ارزشمندي در مورد مديريت بحران و اقدامات لازم در شرايط اضطراري در تأسيسات آب مي باشد.
ترجمه اين کتاب را شروع کرده ام و در آينده اي نزديک به مرور آن را بر روي سايت قرار خواهم داد.
(ادامه مطلب)
دسته بندي: معرفي کتاب / نوشته شده توسط عليرضا اسددخت
Surviving Disaster in Water Utilities: Learning from Experience
کتاب نجات از مخاطرات در تأسيسات آب، آموخته هايي از تجربيات
مقايسه اقدامات كاهش خطرپذيري زلزله در تأسيسات آبي
همانگونه که وعده داده بودم ترجمه مقاله مقايسه اقدامات کاهش خطرپذيري زلزله در تأسيسات آبي را براي استفاده شما خوانندگان بر روي سايت قرار مي دهم.
در اين مقاله اقدامات کاهش خطرپذيري اي که اين دو کشور در زمينه به حداقل رساندن خسارت هاي ناشي از زلزله به تأسيسات آب انجام داده اند و نيز الگويي که براي تأمين آب بعد از بروز حادثه در پيش مي گيرند توضيح داده شده است.  
اميدوارم از اين مطالب بهره لازم را ببريد.

(ادامه مطلب)
دسته بندي:مديريت بحران / نوشته شده توسط عليرضا اسددخت
نسخه فارسی
Natural Disaster Mitigation in Drinking Water and Sewerage systems
يکي از مجموعه ها و يا بهتر بگويم کتاب هايي که در زمينه مديريت ريسک در سيستم هاي آب و فاضلاب انتشار يافته است، مجموعه کاهش خطرپذيري از مخاطرات طبيعي در سيستم هاي آب آشاميدني و فاضلاب مي باشد.  اين مجموعه برخلاف ديگر کتابها و مقالاتي که در مورد مديريت ريسک و بحران خوانده ام، بيشتر روي جوانب مهندسي موضوع تمرکز دارد و نه موضوع مديريت و به خاطر همين ويژگي است که من اين مجموعه را يکي از جالب ترين و آموزنده ترين کتاب ها در زمينه مديريت ريسک مي  دانم.اين کتاب با همکاري سازمان جهاني بهداشت تدوين شده است و جزء يکي از مجموعه هاي مرجع در اين زمينه مي باشد.
همانند روند گذشته در ابتدا متن اصلي اين کتاب که به زبان انگليسي است را روي سايت قرار مي دهم و طي روزهاي آينده به مرور ترجمه بخش هاي مختلف اين کتاب را که به تازگي به اتمام رسانده ام را روي سايت قرار خواهم داد.

(ادامه مطلب)
دسته بندي:مديريت ريسک / نوشته شده توسط عليرضا اسددخت
كاهش خطرپذيري از مخاطرات طبيعي در سيستم هاي آب آشاميدني و فاضلاب
اصول تصفيه بيولوژيکي فاضلاب- نسخه فارسي
نسخه فارسی
عدم وجود وحدت رويه و روندهاي مشترک در موضوع ارزيابي ريسک در تأسيسات آب و فاضلاب سبب شد تا در سال 2007  پروژه اي تحت عنوان TECHNAU توسط اتحاديه اروپا برنامه ريزي گردد. انجام اين پروژه به چندين دانشگاه و دپارتمان هاي علمي سپرده شد. هدف از اين پروژه بررسي روش هاي مختلف ارزيابي و مديريت ريسک در سيستم هاي آب و فاضلاب و تدوين الگوي بهينه براي اين منظور بود. خروجي اين مطالعات که حدوداً 5 سال به طول انجاميد چندين مجموعه شد که در آنها روش هاي مختلف ارزيابي  ريسک، سيستم هاي تصميم گيري و تصميم گير پشتيبان، روش هاي شناسايي مخاطرات و ارزيابي آنها و ... که به نظر من بعد از مطالعات و پروژه هاي تحقيقاتي AWWARF جزء بهترين مجموعه هاي مرجع در اين موضوعات مي باشد. به همين منظور و براي آشنايي بيشتر با اين پروژه در حال حاضر يک مقاله در خصوص کليات اين طرح تحقيقاتي و برخي از مطالعات موردي که در حين کار صورت گرفت، ارائه خواهد شد و در آينده به مرور تمام مستندات اين پروژه تحقيقاتي بسيار عالي روي سايت قرار خواهد گرفت.
همانند روند گذشته در ابتدا متن اصلي اين کتاب که به زبان انگليسي است را روي سايت قرار مي دهم و طي روزهاي آينده به مرور ترجمه بخش هاي مختلف اين کتاب را که به تازگي به اتمام رسانده ام را روي سايت قرار خواهم داد.

(ادامه مطلب)
دسته بندي:مديريت ريسک / نوشته شده توسط عليرضا اسددخت
ارزیابی و مدیریت ریسک در سیستم های تأمین آب - تکنولوژی های جدید
مطالعه موردی : آفریقای جنوبی
Risk Assessment and Risk Management in Water Supply Systems: State of the art and case studies in Southern Africa
مدیریت ریسک سیستم های توزيع آب
يکي از مهمترين اجزاي سيستم هاي تأمين و توزيع آب شبکه هاي انتقال و توزيع آب آشاميدني مي باشند. اين اجزا به دليل اينکه آخرين حلقه از زنجيره تأمين آب آشاميدني مي باشند و بعد از آن آب براي مصرف به دست مردم مي رسد، از حساسيت ويژه اي برخوردارند و بروز هرگونه مشکل در آنها سلامت جامعه را به خطر خواهد انداخت. 
به همين دليل اين بار يکي از مقالات مرتبط با موضوع مديريت ريسک در شبکه هاي آبرساني را براي ارائه انتخاب کرده ام. موضوع اين مجموعه که بخشي از کتاب
Safe Piped Water مي باشد عمدتاً حول موضوع طرح ايمني آب است.   
همانند روند گذشته در ابتدا متن اصلي اين کتاب که به زبان انگليسي است را روي سايت قرار مي دهم و طي روزهاي آينده ترجمه اين مقاله را که در مرحله تايپ و ويرايش مي باشد را روي سايت قرار خواهم داد.

(ادامه مطلب)
دسته بندي:مديريت ريسک / نوشته شده توسط عليرضا اسددخت
Risk Management for Distribution Systems
راهنماي طراحي طرح هاي واکنش اضطراري براي سيستم هاي آب بزرگ
طراحي طرح هاي واکنش اضطراري همواره يکي از موضوعاتي بوده است که مسئولين و بهره برداران سيستم هاي آب و فاضلاب با آن روبرو بوده اند. نکته مهم در اين ميان اين است که از کجا بايد شروع کرد. اين نقطه شروع و عدم درک شناخت از کليت موضوع سبب شده است که طرح ريزي چنين برنامه هايي در تأسيسات آب و فاضلاب کشور به تأخير بيفتد. از اينرو براي امروز راهنماي طراحي طرح هاي واکنش اضطراري که توسط EPA تدوين يافته است ارائه خواهد شد.
موضوع بسيار بسيار مهم در اين مجموعه اين است که اين مجموعه فقط راهنماي کلي در مورد بخش ها و محتويات يک طرح واکنش اضطراري را بيان مي کند و اصلاً وارد جزئيات موضوع نمي شود.
در آينده اي نزديک بيشتر در مورد روند طرح ريزي اضطراري در تأسيسات آب و فاضلاب و نيز به طور کلي فرايند مديريت ريسک و مديريت بحران بحث خواهد شد.
همانند روند گذشته در ابتدا متن اصلي اين کتاب که به زبان انگليسي است را روي سايت قرار مي دهم و طي روزهاي آينده ترجمه اين مقاله را که در مرحله ويرايش مي باشد را روي سايت قرار خواهم داد.

(ادامه مطلب)
دسته بندي:مديريت بحران / نوشته شده توسط عليرضا اسددخت
Large Water System Emergency Response Plan Outline