Marquee
WASTEWATER
ENGINEERING & SCIENCEs
WATER &
علوم مهندسي
آب و فاضلاب
کليه حقوق اين سايت متعلق به عليرضا اسددخت مي باشد
Water & Wastewater Engineering Science (WWES)
تصفيه خانه هاي فاضلاب يکي از مهمترين زيرساخت هاي هر جامعه اي مي باشد که هرگونه توقف در عملکرد آنها در جمع آوري، انتقال و تصفيه فاضلاب، بهداشت و سلامت مردم جامعه و محيط زيست را به خطر مي اندازد.همچنين اين توقف در عملکرد اين گروه از تأسيسات، پتانسيل اين را دارد که فعاليت هاي تجاري و صنعتي را تحت الشعاع قرار دهد.اين تأسيسات نقش مهمي را در بالابردن سطح بهداشت در جامعه ايفا مي کنند. سيستم هاي فاضلاب، پساب هاي خانگي، صنعتي و در برخي حالات رواناب هاي سطحي را جمع آوري ، تصفيه و مواد زائد آن را به صورت ايمن دفع مي کنند. با توجه به اينکه آب، بخصوص در مناطق کم بارش و مناطقي که داراي رشد جمعيت بالايي مي باشند، به يک ماده کمياب و با ارزش  تبديل شده است، فاضلابي که در گذشته به عنوان يک ماده مزاحم شناخته مي شد و به ساده ترين و ارزان ترين روش ممکن دفع مي شد، امروزه بيشتر و بيشتر تصفيه و بازيابي مي شود. در اين مقاله........... (ادامه مطلب)
دسته بندي: فاضلاب - فرايند و تصفيه/ نوشته شده توسط عليرضا اسددخت
بزرگترين تصفيه خانه هاي فاضلاب جهان
در دوران دانشجويي مواقع زيادي پيش مي آمد که به دنبال مطلب ساده اي مي گشتم، ولي کتابهاي مختلفي که وجود داشتند ، هم آنهايي که فارسي بودند و هم آنهايي انگليسي بودند، يا اينقدر مطالب سنگين و پيچيده اي را مطرح کرده بودند که کلاً پشيمان مي شدم و يا اينکه مطالب به صورت گسسته بيان شده بود و نمي شد درک مشخص و مناسبي از مطلب داشت و پيش نيازها و پس نيازهاي لازم براي درک و فهميدن يک موضوع وجود نداشت. خواندن کتابهايي مانند کتاب مهندسي فاضلاب متکف و ادي که يکي از کتب مرجع در اين زمينه مي باشد هم وقت زيادي مي گرفت که از حوصله من خارج بود.
به همين دليل تصميم گرفتم در همين ابتداي آغاز به کار اين سايت يکي از تقريباً مناسب ترين مجموعه هايي که به زبان ساده و با يک روند مشخص و منطقي اصول تصفيه بيولوژيکي فاضلاب را تشريح کرده است را در اين بخش معرفي کنم.
در حال حاضر متن اصلي اين مقاله به زبان انگليسي در اختيار شما خوانندگان محترم قرار مي گيرد و ترجمه آن طي روزهاي آتي روي سايت قرار خواهد گرفت.    

(ادامه مطلب)
دسته بندي:فاضلاب - فرايند و تصفيه / نوشته شده توسط عليرضا اسددخت
اصول تصفيه بيولوژيکي فاضلاب
The Biological Basis of Wastewater Treatment
همانگونه که در قبل اشاره شده بود، مجموعه اصول تصفيه بيولوژيکي فاضلاب به نظر من يکي از جامع ترين و نه لزوماً بهترين مجموعه هاي جمع و جور در زمينه مهندسي فاضلاب مي باشد. طي هفته هاي گذشته نسخه اصلي اين مقاله به زبان انگليسي روي سايت قرار داده شده بود و اکنون ترجمه فارسي آن در اختيار شما خوانندگان محترم قرار خواهد گرفت. ترجمه اين مجموعه وقت زيادي گرفت. اما ارزش داشت.
اميدوارم از اين مطالب بهره لازم را ببريد.

(ادامه مطلب)
دسته بندي:فاضلاب - فرايند و تصفيه / نوشته شده توسط عليرضا اسددخت
نسخه فارسی
اصول تصفيه بيولوژيکي فاضلاب- نسخه فارسي
جوامع کوچک مثل روستاها در هر کشوري مانند شهرها و جوامع بزرگتر با مسائل و موضوعات مختلف زيست محيطي و بهداشتي روبرو مي باشند. يکي از بزرگترين نگراني ها در مورد جوامع کوچک فراهم کردن آب آشاميدني ايمن و از سوي ديگر جمع آوري و تصفيه مطمئن فاضلاب مي باشد.
با توجه به اندازه و وسعت اين اجتماعات، جوامع کوچک در پياده سازي تکنولوژي هاي پيچيده و صرف هزينه ها بالا، با محدوديت هايي روبرو هستند.
با توجه به اين موضوع، آژانس حفاظت از محيط زيست آمريکا در سال 1991 کارگاه هاي آموزشي اي را براي بررسي اين موضوع و ارائه راهکارهاي مناسب برگزار نمود. اين مجموعه در واقع راهکارهاي پيشنهادي براي بخش هاي آب و فاضلاب در جوامع کوچک مي باشد.

ترجمه اين مجموعه تا حد زيادي را انجام داده ام که طي روزهاي آينده به مرور روي سايت قرار خواهد گرفت. اميدوارم از اين مطالب بهره لازم را ببريد
(ادامه مطلب)
دسته بندي: تصفيه آب ، تصفيه فاضلاب  / نوشته شده توسط عليرضا اسددخت
تصفيه آب و فاضلاب جوامع کوچک
Summary Report: Small Community Water and Wastewater Treatment
در پست هاي قبلي مجموعه اي را روي سايت قرار دادم با عنوان تصفيه آب و فاضلاب جوامع کوچک. همانگونه که در متن آن مجموعه بيان شده است، روش هاي مختلفي وجود دارند که بسته به شرايط محيطي، اقتصادي، اجتماعي و ... جامعه مورد مطالعه، مي توان براي تصفيه آب و فاضلاب بکار گرفت. با توجه به مستقل بودن هر روش و ترجمه بخش هايي از اين مجموعه تصميم گرفتم به محض آماده شدن هر بخش، آن را روي سايت قرار دهم.
امروز بخش تصفيه فاضلاب با استفاده از روش لاگون را آماده و روي سايت قرار مي دهم.

اميدوارم از اين مطالب بهره لازم را ببريد.
(ادامه مطلب)
دسته بندي: تصفيه آب ، تصفيه فاضلاب  / نوشته شده توسط عليرضا اسددخت
نسخه فارسی لاگون
تصفيه آب و فاضلاب جوامع کوچک : تصفيه فاضلاب با استفاده از لاگون
سلام./
باز هم تصفيه آب و فاضلاب در جوامع کوچک. براي امروز بخش تصفيه فاضلاب با استفاده از روش حوضچه هاي اکسيداسيون را براي شما خوانندگان عزيز آماده و روي سايت قرار مي دهم.

اميدوارم از اين مطالب بهره لازم را ببريد.
(ادامه مطلب)
دسته بندي: تصفيه آب ، تصفيه فاضلاب  / نوشته شده توسط عليرضا اسددخت
نسخه فارسی حوضچه های اکسیداسیون
تصفيه آب و فاضلاب جوامع کوچک : تصفيه فاضلاب با استفاده از حوضچه هاي اکسيداسيون
علم روز به روز در حال پيشرفت است و هرروز روشي جديد براي بهبود شرايط تصفيه فاضلاب ارائه مي گردد. يکي از تقريباً جديدترين روش هايي که در زمينه تصفيه فاضلاب در دسترس مي باشد، روش اوربال است. در اين روش از 3 حوضچه اکسيداسيون تو در تو بهره گيري مي شود و شرايط اکسيژن محلول در هر يک از حوضچه ها بگونه اي تنظيم مي شود که در 2 حوضچه اول شرايط آنوکسيک و حوضچه مرکزي شرايط هوادهي برقرار باشد.
اين روش موضوع پايان نامه فوق ليسانس خودم بوده و به نظرم در صورت طراحي و از آن مهمتر بهره برداري و نگهداري صحيح و اصولي مي تواند يکي از روش هايي باشد که بالاترين راندمان ممکن را در تصفيه فاضلاب داشته باشد. 
در حال حاضر متن اصلي اين مقاله به زبان انگليسي در اختيار شما خوانندگان محترم قرار مي گيرد و ترجمه آن طي روزهاي آتي روي سايت قرار خواهد گرفت.    

(ادامه مطلب)
دسته بندي: فاضلاب - فرايند و تصفيه فاضلاب / نوشته شده توسط عليرضا اسددخت
استفاده از سيستم اوربال براي تصفيه بيولوژيکي
The Orbal system for Biological Treatment
تصفيه آب و فاضلاب جوامع کوچک : تصفيه خانه هاي پکيج
سلام./
براي امروز يکي ديگر از بخش هاي مجموعه تصفيه آب و فاضلاب جوامع کوچک را آماده کرده ام. اين بخش در مورد تصفيه خانه هاي پکيج و کاربرد آنها در مناطقي با جمعيت و دبي کم مي باشد.
در روز هاي آينده ترجمه ساير بخش هاي اين مجموعه
را روي سايت قرار خواهم داد.
اميدوارم از اين مطالب بهره لازم را ببريد.
(ادامه مطلب)
دسته بندي: تصفيه آب ، تصفيه فاضلاب  / نوشته شده توسط عليرضا اسددخت
نسخه فارسی تصفیه خانه های  پکیج
فاضلاب (فرايندهاي تصفيه)
در هفته اي که گذشت 2 بخش ديگر از مجموعه نصفيه فاضلاب جوامع کوچک را براي امروز آماده کردم. صافي هاي چکنده و رآکتورهاي منقطع متوالي. هر دوي اين بخش ها مربوط به سيستم هاي تصفيه فاضلاب مي شود که امروزه در سيستم هاي تصفيه فاضلاب بزرگ شهرهاي غالباً به عنوان فرايند اصلي مورد بهره برداري قرار نمي گيرد. طي روزهاي آنيدهساير بخش هاي مربوط به اين مجموعه را براي استفاده شما خوانندگان روي سايت قرار خواهم داد.
اميدوارم از اين مطالب بهره لازم را ببريد.
(ادامه مطلب)
دسته بندي: تصفيه فاضلاب  / نوشته شده توسط عليرضا اسددخت
تصفيه آب و فاضلاب جوامع کوچک : صافي هاي چکنده / SBR
نسخه فارسی صافی های چکنده
نسخه فارسی SBR
در ادامه ارائه مطالب مربوط به تصفیه آب و فاضلاب در جوامع کوچک، این بار به موضوع مدیریت لجن پرداخته خواهد شد. همانگونه که مشخص است یکی از جوانب اصلی فرايندهاي مختلف تصفيه فاضلاب (مانند حوضچه­هاي اكسيداسيون، صافي چكنده، تصفيه­خانه­هاي پكيج، SBR، لاگون و ...) توليد لجن است كه اين لجن بايد روند مناسبي را برای تصفیه طي، به منظور حذف پاتوژن­ها و كاهش سطح مواد آلي تثبيت و در نهايت دفع شود.
در این مقاله که تصفیه و استفاده مجدد از لجن نام دارد، بصورت کلی و اجمالی روند تصفیه و مدیریت آن در تصفیه خانه های فاضلاب توضیح داده شده است. در آینده درخصوص مباحث مربوط به مدیریت لجن بحث خواهد شد.
امیدوارم از این مطالب بهره لازم را ببرید.

(ادامه مطلب)
دسته بندي: فرایند تصفیه فاضلاب / نوشته شده توسط عليرضا اسددخت
تصفیه و استفاده مجدد از لجن
نسخه فارسی تصفیه و استفاده  مجدد از لجن